§ 13. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 13. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  13.
Granicznym lekarzom weterynarii zajmującym stanowiska inspektorów przysługuje umundurowanie na podstawie odrębnych przepisów.