§ 7. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych. - M.P.1956.103.1192 - OpenLEX

§ 7. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.103.1192

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  7.
1.
Dozorcy, portierzy i strażnicy zatrudnieni w szkołach wyższych na podstawie umowy o pracę wynagradzani są ryczałtowo.
2.
Wysokość ryczałtu dla tych pracowników określa się za pełny wymiar godzin pracy w stosunku miesięcznym, jak następuje:
1)
dozorca - 500 zł,
2)
portier, strażnik - 600 lub 680 zł,
3)
starszy portier, starszy strażnik - 680 lub 730 zł.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 2 przysługuje za 200 godzin pracy w miesiącu (46 godzin tygodniowo).