§ 3. - Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

Monitor Polski

M.P.1990.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.
§  3.
Prezes Narodowego Banku Polskiego, stosownie do odpowiednich porozumień międzypaństwowych, ustala kurs złotego w stosunku do walut państw, z którymi dokonuje się rozliczeń w trybie płatności niehandlowych.