§ 5. - Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej. - M.P.1981.20.191 - OpenLEX

§ 5. - Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.

Monitor Polski

M.P.1981.20.191

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1981 r.
§  5.
Kredyt inwestycyjny do wysokości 95% nakładów może być udzielony jednostkom, o których mowa w § 1 pkt 2-5, w okresie 5 lat licząc od roku następnego po ich zarejestrowaniu.