§ 7. - Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych... - M.P.1956.40.512 - OpenLEX

§ 7. - Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych 1953 i 1954 r. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1956.40.512

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1956 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.