§ 3. - Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych... - M.P.1956.40.512 - OpenLEX

§ 3. - Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych 1953 i 1954 r. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1956.40.512

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1956 r.
§  3.
1.
W przypadku gdy ogólna suma pożyczek udzielonych spółdzielni przez centrale spółdzielni przekroczyła 85% rzeczywistych kosztów budowy poniesionych w latach 1953 i 1954, konwersja pożyczek udzielonych przez te centrale może być przeprowadzona jedynie pod warunkiem, że spółdzielnia dokona jednorazowej spłaty części pożyczek w takiej wysokości, aby środki własne spółdzielni wynosiły co najmniej 15% wartości rzeczywistych kosztów budowy. Przepis § 2 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.
2.
Rzeczywiste koszty budowy niezbędne dla określenia stosunku wkładu własnego spółdzielni do pożyczki centrali spółdzielni ustali Centralny Związek Spółdzielczy w terminie 80 dni od daty wejścia w życie zarządzenia.