§ 6. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. - M.P.1972.8.56 - OpenLEX

§ 6. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.56

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.
§  6.
Pracownik, który pobiera ryczałt, obowiązany jest w razie skorzystania ze służbowego pojazdu samochodowego zwrócić koszty jego użycia obliczone według stawek, które stanowiły podstawę ustalenia ryczałtu.