Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1987.38.334

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 grudnia 1987 r.
w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych.

Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje:
W roku akademickim 1988/1989 obowiązują zasady przyjęć na pierwszy rok studiów, ustalone na rok akademicki 1987/1988 na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o Urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 36, poz. 169) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.