§ 9. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  9.
Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością jednostek projektowania podległych terenowym organom administracji państwowej.