§ 10. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  10.
Zaleca się zarządom centralnych związków spółdzielni i organizacji społecznych odpowiednie stosowanie w podległych jednostkach projektowania przepisów uchwały oraz przepisów, o których mowa w § 7 ust. 1.