§ 1. - Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Monitor Polski

M.P.1970.24.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.
§  1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i w zakładach pomocy społecznej:
1)
lekarzy i lekarzy dentystów oraz
2)
innych pracowników z wyższym wykształceniem, wynagradzanych według zasad ustalonych dla lekarzy.