§ 6. - Zasady i warunki sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1960.24.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1960 r.
§  6.
Tracą moc przepisy § 5 ust. 2, 5 i 6 oraz § 6 ust. 5 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 24, poz. 143 i z 1959 r. Nr 1, poz. 4).