§ 5. - Zasady i tryb ustalania opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.

Monitor Polski

M.P.1968.14.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1968 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.