§ 1. - Zasady drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz tryb ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Monitor Polski

M.P.2004.14.224

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2004 r.
§  1.
Ustala się zasady drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz tryb ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r., stanowiące załącznik do uchwały.