§ 9. - Zapewnienie środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1957.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1958 r.
§  9.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Rolnictwa, Ministrowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom oraz Krajowej Radzie Spółdzielczości Produkcyjnej.