§ 5. - Zapewnienie środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1957.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1958 r.
§  5.
Zobowiązuje się Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa do przekazania w okresie do dnia 31 maja 1957 r. Krajowej Radzie Spółdzielczości Produkcyjnej oraz wojewódzkim i powiatowym związkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych funkcji instruktażowo-rachunkowych oraz organizacyjno-statutowych, wykonywanych dotychczas przez resort Ministerstwa Rolnictwa, z równoczesnym zapewnieniem środków finansowych niezbędnych dla działalności tych związków.