§ 4. - Zapewnienie środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1957.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1958 r.
§  4.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Rolnictwa oraz zaleca się Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska":
a)
zapewnić spółdzielniom w odpowiednich rozdzielnikach wydzielonej puli materiałów budowlanych, materiałów pędnych i materiałów opałowych; prezydia rad narodowych zobowiązane są do zapewnienia przydziału tych materiałów spółdzielniom produkcyjnym;
b)
zaopatrzyć spółdzielnie w odpowiednie narzędzia i sprzęt umożliwiające produkcję materiałów budowlanych z surowców miejscowych.