§ 3. - Zapewnienie ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1963.70.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1963 r.
§  3.
Przedsiębiorstwa przemysłowe nie mogą odmówić swym dotychczasowym odbiorcom rynkowym zawarcia umowy o dostawę towarów dotychczas przez nie produkowanych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, z wyjątkiem przypadków określonych w § 4.