Monitor Polski

M.P.1952.A-53.785

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1966 r.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1952 r.