§ 3. - Zamrożenie cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1983.15.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1983 r.
§  3.
Przepisów uchwały nie stosuje się do cen umownych:
1)
towarów nietypowych, wytwarzanych w pojedynczych sztukach lub małych seriach według dokumentacji technicznej uzgodnionej między kupującym a sprzedawcą,
2)
towarów pochodzących z produkcji próbnej, prototypowej lub wzorcowej.