§ 4. - Zakres zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego oraz środków niezbędnych do ich realizacji.

Monitor Polski

M.P.2015.1054

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2015 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.