§ 1. - Zakres usług produkcyjnych dla rolnictwa, za których realizację przysługuje zmniejszenie podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1988.21.195

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1988 r.
§  1.
1.
Ustala się zakres usług produkcyjnych dla rolnictwa, za których realizację przysługuje zmniejszenie podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, o którym mowa w § 6 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. z 1988 r. Nr 15, poz. 110) - określony w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
2.
Zakres usług, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń począwszy od I kwartału 1988 r.