Zakres usług produkcyjnych dla rolnictwa, za których realizację przysługuje zmniejszenie podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1988.21.195

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 26 maja 1988 r.
w sprawie zakresu usług produkcyjnych dla rolnictwa, za których realizację przysługuje zmniejszenie podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. Nr 10, poz. 80) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się zakres usług produkcyjnych dla rolnictwa, za których realizację przysługuje zmniejszenie podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, o którym mowa w § 6 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1985 r. w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wynagrodzeń wolnych od podatku (Dz. U. z 1988 r. Nr 15, poz. 110) - określony w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
2.
Zakres usług, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń począwszy od I kwartału 1988 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ USŁUG PRODUKCYJNYCH DLA ROLNICTWA, ZA KTÓRYCH REALIZACJĘ PRZYSŁUGUJE ZMNIEJSZENIE PODATKU OD PONADNORMATYWNYCH WYPŁAT WYNAGRODZEŃ

Działy, gałęzie, branże, podbranże

według Klasyfikacji usług

Rodzaje usług zaliczonych do usług produkcyjnych dla rolnictwa
symbolnazwa
123
01-28Usługi przemysłowe
Uwaga: Symbole podbranż usług przemysłowych, które obejmują również wytwarzanie wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów wykonawcy, oznaczono znakiem "*)"
06Usługi przemysłu metalowego
06802*)Usługi kowalskie i ślusarskie- wyrób i naprawa zamków, zasuw,

klatek dla zwierząt, przegród,

wiązań, kojców, bram, furtek,

sztachet metalowych, ogrodzeń

(wraz z zakładaniem siatek

metalowych),

- wykonywanie wyłącznie usług

polegających na cięciu i spawaniu

powierzonych blach, rur, prętów,

kształtowników (bez prawa

wytwarzania wyrobów i zaliczania

materiałów do wartości usług),

- podkuwanie koni

07-08Usługi przemysłu maszynowego
08101Usługi związane z maszynami i urządzeniami do robót budowlanych, drogowych i melioracyjnych- usługi związane z maszynami do

robót melioracyjnych

08201Usługi związane z maszynami, urządzeniami i narzędziami dla gospodarki rolnej, leśnej i ogrodniczej- usługi związane z maszynami,

urządzeniami i narzędziami dla

gospodarki rolnej i ogrodniczej,

do przygotowywania i zadawania

pasz, do przechowywania płodów

rolnych oraz dla hodowli (np.

instalowanie dojowni i dojarek),

z wyjątkiem usług

dotyczących ciągników

uniwersalnych rolniczych

(zaliczonych do podbranży 10204),

- naprawa, remont, konserwacja i

montaż urządzeń w magazynach

zbożowych, nasiennych,

suszarniach, wytwórniach pasz,

płatkarniach, gorzelniach,

krochmalniach oraz innych

obiektach znajdujących się przy

gospodarstwach rolnych,

- naprawa zespołów wymiennych i

regeneracja części zamiennych

maszyn i urządzeń rolniczych

(łącznie z akumulatorami)

wykonywana na rzecz odbiorców

działu gospodarki narodowej

"Rolnictwo" (w tym również

sprzedawanych za pośrednictwem

jednostek zajmujących się handlem

sprzętem rolniczym oraz jednostek

zaopatrzenia i zbytu technicznej

obsługi rolnictwa)

08501Usługi związane z urządzeniami dźwigowo-transportowymi- usługi związane z urządzeniami

załadunkowo-wyładunkowymi i

środkami transportu wewnętrznego

08701Usługi związane z pompami do cieczy- naprawa, remont i konserwacja

pomp do wody, materiałów pędnych,

olejów i innych cieczy oraz

pozostałych urządzeń na bazach

paliw i stacjach pomp

wodnomelioracyjnych

08704Usługi związane z urządzeniami klimatyzacyjno-wentylacyjnymi- usługi związane z wentylatorami,

sprężarkami powietrznymi i

gazowymi, dmuchawami, pompami

próżniowymi, ssawami oraz

urządzeniami do oczyszczania

powietrza i gazów

09401Usługi związane z aparaturą pomiarową elektryczną i elektroniczną do pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych oraz urządzeniami laboratoryjnymi- usługi związane z montażem,

instalowaniem, konserwacją i

naprawami wag

10Usługi przemysłu środków transportu
10204Usługi związane z samochodami ciężarowymi, ciągnikami drogowymi i uniwersalnymi rolniczymi, osobowo-terenowymi, samochodami do specjalnych celów oraz z przyczepami i naczepami samochodowymi- zalicza się tu usługi dotyczące

podwozia, nadwozia, silnika,

instalacji elektrycznej,

instalacji ogrzewczo-

wentylacyjnej itp., lakiernictwa

i tapicerstwa samochodowego,

oszklenia, mycia, smarowania,

usługi pomocy drogowej, naprawy,

regeneracji i ładowania

akumulatorów (z wyjątkiem

akumulatorów zaliczanych do

podbranży 11304 oraz

bieżnikowania opon zaliczonego do

podbranży 13701), w tym również

regeneracji akumulatorów

sprzedawanych za pośrednictwem

Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem

Rolniczym "Agroma",

- naprawa zespołów wymiennych i

regeneracja części zamiennych

wykonywana na rzecz odbiorców

działu gospodarki narodowej

"Rolnictwo" (w tym również

sprzedawanych za pośrednictwem

jednostek zajmujących się handlem

sprzętem rolniczym oraz jednostek

zaopatrzenia i zbytu technicznej

obsługi rolnictwa)

11Usługi przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego
11101Usługi związane z maszynami i urządzeniami elektroenergetycznymi- usługi związane z silnikami

elektrycznymi, prądnicami,

elektryzatorami do elektrycznych

ogrodzeń pastwisk oraz innymi

maszynami i urządzeniami

elektroenergetycznymi

11304Usługi związane z akumulatorami elektrycznymi - usługi związane z naprawami,

regeneracją i ładowaniem

akumulatorów (z wyjątkiem

akumulatorów zaliczonych do

podbranży 08201 i 10204)

12-13Usługi przemysłu chemicznego
13701Usługi związane z ogumieniem środków transportu, maszyn i urządzeń- zalicza się tu wulkanizację,

bieżnikowanie opon (w tym również

sprzedawanych za pośrednictwem

jednostek zajmujących się handlem

sprzętem rolniczym oraz jednostek

zaopatrzenia i zbytu technicznej

obsługi rolnictwa),

- usługi związane z taśmami

przenośnikowymi, pasami pędnymi i

innymi wyrobami gumowymi

15Usługi przemysłu szklarskiego
15101*)Usługi szklarskie- czynności związane ze szkłem

budowlanym, jak szklenie okien w

obiektach gospodarczych,

inspektów i szklarni

19-20Usługi przemysłu włókienniczego
19001Usługi związane ze wstępnym przygotowaniem włókna- pranie, zgrzeblenie i gręplowanie

wełny, czesanie i przędzenie

włókien oraz wiejska przeróbka

słomy lnu i konopi na włókno

22Usługi przemysłu skórzanego
22704*)Usługi rymarskie- zalicza się tu wyrób i naprawę

pasów pędnych, uprzęży, wyrobów

siodlarskich, troków, biczów,

płacht żniwnych

23-25Usługi przemysłu spożywczego
24101Usługi młynarskie- przemiał na mąkę, kaszę, płatki i

śrutę powierzonych ziarn zbóż i

roślin strączkowych

26Usługi przemysłu paszowego i utylizacyjnego
26101Usługi związane z wyrobami przemysłu paszowego- usługowe granulowanie mieszanek i

usługowe mieszanie pasz z

komponentów dostarczonych przez

zleceniodawcę

31-32Usługi w zakresie budownictwa ogólnego i produkcyjno-usługowego w obiektach użytkowanych
311Usługi remontowo-budowlane (bez wykończeniowych)- usługi murarskie, betoniarskie,

ciesielskie, dekarskie,

blacharskie, podłogowe i

posadzkowe, ogólnobudowlane

rozbiórkowe, ogólnobudowlane (bez

wykończeniowych) pozostałe, np.

niwelowanie terenu

312Usługi remontowo-budowlane wykończeniowe- usługi w zakresie wbudowywania

stolarki budowlanej, elementów

kowalsko-ślusarskich i okuć

budowlanych, tynkarskie,

malarskie, usługi zduńskie oraz

ogólnobudowlane wykończeniowe,

pozostałe

313Usługi instalacyjne (bez elektrycznych)- wykonywanie, remontowanie i

konserwowanie instalacji; usługi

instalacyjno-hydrauliczne, usługi

instalacyjne: centralnego

ogrzewania, klimatyzacyjne,

gazowe, dźwigowe (bez montażu

dźwigów przemysłowych),

odgromowe, termiczne i akustyczne

oraz pozostałe

31401Usługi instalacyjne elektryczne (bez usług sieciowych energetycznych i telekomunikacyjnych)- wykonywanie, remontowanie i

konserwowanie instalacji

elektrycznych

32501Usługi montażowe konstrukcji metalowych- montowanie, demontowanie i

remontowanie konstrukcji

metalowych

32601Usługi montażowe maszyn i urządzeń- montowanie, demontowanie (oraz

remont części budowlanej) trwale

umiejscowionych maszyn i urządzeń

mechanicznych, cieplnych (bez

robót związanych z budową pieców

i kominów), chłodniczych,

dźwigowych (przemysłowych) oraz

innych urządzeń przemysłowych

328Pozostałe usługi w zakresie budownictwa ogólnego w obiektach użytkowanych- usługi w zakresie remontu i

rozbiórki pieców i kominów

przemysłowych, usługi budowlane

chemouodporniające i

termoizolacyjne, usługi

w zakresie budownictwa ogólnego

osobno nie wymienione

32901Budowa jednorodzinnych domów mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych na indywidualne zamówienie ludności- budowa pomieszczeń gospodarczych

(chlewni, obór, kurników,

owczarni, szop, wiat, lodowni,

przechowalni owoców itp.) oraz

silosów i zbiorników na gnojówkę

zlecona przez inwestorów

prywatnych z podstawowego

materiału powierzonego (za

podstawowy materiał uważa się

cegłę, pustaki lub inne materiały

ścienne oraz cement i tarcicę)

34Usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych
34201Usługi specjalistyczne sieciowe energetyczne i telekomunikacyjne- naprawa, remont i konserwacja

sieci zasilających wsie,

pojedyncze gospodarstwa rolne i

inne jednostki gospodarcze

zaliczane do działu gospodarki

narodowej "Rolnictwo", stacje

pomp melioracyjnych i

deszczownianych, oczyszczalnie

ścieków oraz naprawy, remonty i

konserwacje sieci zasilających

34301Usługi w zakresie utwardzania nawierzchni podwórzy- usługi w zakresie utwardzania

nawierzchni podwórzy

34401Usługi studniarskie- budowa oraz remonty i konserwacja

urządzeń do pobierania i

rozprowadzania wody na wsi

zlecona przez inwestorów

prywatnych

34409Usługi specjalistyczne wodnoinżynieryjne pozostałe- remonty ujęć i zbiorników

przeciwpożarowych, konserwacja i

remonty urządzeń zbiorowego i

zakładowego zaopatrzenia w wodę,

urządzeń do podnoszenia i

uzdatniania wody oraz zbiorczych

i zakładowych urządzeń

kanalizacji sanitarnej na wsi,

konserwacja i remonty sieci

i urządzeń kanalizacyjnych oraz

oczyszczalni ścieków

34501Usługi wodnomelioracyjne- naprawa i konserwacja urządzeń

melioracyjnych,

przeciwpowodziowych i

deszczownianych (bez usług

zaliczanych do podbranży 45101)

36Usługi geodezyjno-kartograficzne
36101Usługi geodezyjne, miernicze i dokumentacyjne- usługi geodezyjne i miernicze
38Usługi pomocnicze budownictwa
38101Wynajem i składowanie maszyn i urządzeń budowlanych- wynajem i składowanie maszyn i

urządzeń budowlanych (łącznie z

melioracyjnymi) oraz wynajem form

budowlanych (np. do budowy

silosów) z obsługą lub bez

obsługi

40-43Usługi w zakresie rolnictwa
40Usługi związane z produkcją roślinną
401Obsługa maszynowa produkcji polowej i ogrodniczej- zalicza się tu usługi wykonywane

przy użyciu własnego sprzętu

wykonawcy z obsługą

40101Usługi w zakresie prac polowych i ogrodniczych- prace uprawowe wykonywane na

gruntach ornych i trwałych

użytkach zielonych, siew,

sadzenie, wywożenie i

roztrząsanie obornika, prace

pielęgnacyjne

40102Usługi w zakresie chemizacji rolnictwa- nawożenie, wapnowanie,

dezynfekcja i ocena zasobności

gleby, usługi gleboznawcze oraz

badanie gleby na patogeny,

stosowanie zabiegów ochrony

roślin (łącznie z usługami

agrolotniczymi), stosowanie

zabiegów deratyzacji w uprawach

polowych, sadach i ogrodach

40103Zbiór plonów i omłoty- sprzęt zbóż, okopowych,

przemysłowych, strączkowych,

traw, zielonek i innych

pastewnych oraz owoców i warzyw,

omłoty, prasowanie słomy i siana,

konserwacja ziemiopłodów

(suszenie zielonek, parowanie

ziemniaków, silosowanie itp.)

40201Usługi w gospodarce nasiennej- suszenie, czyszczenie oraz ocena

nasion i sadzeniaków

42Usługi związane z produkcją zwierzęcą
421Obsługa produkcji zwierzęcej
42101Kopulacja, unasienianie i ocena wartości użytkowej zwierząt- kopulacja, unasienianie i ocena

wartości użytkowej zwierząt

42102Usługi sanitarno-weterynaryjne- lecznictwo weterynaryjne,

profilaktyka, badanie

laboratoryjne, nadzór sanitarno-

weterynaryjny, usługi sanitarne

w pomieszczeniach inwentarskich

43Usługi pozostałe związane z gospodarką rolniczą
437Inne usługi związane z gospodarką rolniczą
43901Wypożyczanie maszyn i ciągników, sprzętu rolniczego i ogrodniczego- wypożyczanie ciągników, maszyn,

sprzętu rolniczego i ogrodniczego

43902Usługi związane z gospodarką rolniczą osobno nie wymienione- zalicza się tu usługowe

strzyżenie owiec, czyszczenie

stawów, sortowanie ziemniaków,

owoców i warzyw, mechaniczne

czyszczenie warzyw, zaprawianie

nasion, rekultywacja terenów

(odkrzaczanie, wyrównywanie

terenu itp.), usługi związane ze

scalaniem gruntów (tj. wszelkie

prace związane ze scalaniem

gruntów wykonywane kompleksowo),

przygotowywanie kompostów,

wypożyczanie opakowań do płodów

rolnych, zwalczanie szkodników

zbóż oraz szkodników innych

artykułów rolno-spożywczych i

pasz, a także stosowanie zabiegów

sanitarnych w miejscach ich

składowania, przechowywanie

płodów rolnych,

- poradnictwo fachowe oraz

rzeczoznawstwo w zakresie

mechanizacji i elektryfikacji

rolnictwa

50-57Usługi w zakresie transportu
51Usługi transportu samochodowego
51102Przewozy ładunków taborem samochodowym i ciągnikowym- transport zwierząt, produktów

roślinnych i zwierzęcych oraz

środków produkcji (m. in. pasz,

nawozów sztucznych, paliwa itp.)

z gospodarstwa i do gospodarstwa

rolnego