§ 2. - Zachowanie prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu górnictwa i energetyki, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.

Monitor Polski

M.P.1959.58.284

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1959 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.