Monitor Polski

M.P.2016.1172

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

Na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884) informuje się, że wzorce jednostek miar wymienione w załączniku do obwieszczenia spełniają warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

ZAŁĄCZNIK

WZORCE JEDNOSTEK MIAR SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OKREŚLONE DLA PAŃSTWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR

Lp.Nazwa wzorca jednostki miaryPodstawowe części składowe i dane identyfikacyjne państwowego wzorca jednostki miaryMiejsce stosowania i przechowywania państwowego wzorca jednostki miaryData wydaniaNumer
decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającej wzorzec jednostki miary za państwowy wzorzec jednostki miary
123456
1Państwowy wzorzec jednostki miary rezystancjiSystem pomiarowy wzorca pierwotnego opartego na kwantowym zjawisku Halla, odtwarzający wartość rezystancji wynoszącą 12 906, 4035 Ω oraz 6435, 20175 ΩGłówny Urząd Miar

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2016-08-3132
2Państwowy wzorzec jednostki miary przewodności elektrycznej właściwej elektrolitówUkład pomiarowy złożony z termostatyzowanego zwymiarowanego geometrycznie dwuelektrodowego tłokowego naczynia konduktometrycznego, z układu do precyzyjnego ustawienia położenia elektrody tłokowej oraz do automatycznego pomiaru zmian odległości pomiędzy elektrodami, mostka RLC do pomiaru impedancji, przyrządów do precyzyjnego pomiaru temperatury oraz z pierwotnych materiałów odniesienia służących do odtwarzania wartości wielkości przewodności elektrycznej właściwejGłówny Urząd Miar

00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

2016-11-0953