Monitor Polski

M.P.1964.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1964 r.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.