Monitor Polski

M.P.1964.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1964 r.
§  4. Za działki przydomowe wydzierżawione wraz z budynkiem (§ 6 ust. 5 uchwały) osobom prawnym lub fizycznym pod uprawy warzywnicze, sadownicze i drobne uprawy kwiatów, prezydium właściwej rady narodowej może wprowadzić obniżki w granicach do 75% ustalonych stawek w zależności od znaczenia gospodarczego i społecznego tych osób prawnych lub sytuacji materialnej osób fizycznych.