Monitor Polski

M.P.1964.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1964 r.
§  3. Za będące własnością Państwa działki przydomowe, odpowiadające normatywom, położone na obszarach wymienionych w § 6 ust. 2 uchwały, oddane w dzierżawę osobom wymienionym w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia na cele rolne, warzywnicze lub sadownicze, należy stosować obniżki czynszu dzierżawnego w wysokości 75% ramowych stawek określonych tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.