Wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego.

Monitor Polski

M.P.2017.310

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074 oraz z 2017 r. poz. 38), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego za czyn określony we wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r., przedłożonym przez powoda Roberta Kropiwnickiego.