Art. 6a. - [Odpowiedzialność za działania naruszające prawa osób trzecich] - Wykonywanie mandatu posła i senatora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1799 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2018 r.
Art.  6a.  [Odpowiedzialność za działania naruszające prawa osób trzecich]

Poseł lub senator, który, podejmując działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, narusza prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu lub Senatu.