§ 2. - Wynagrodzenia ryczałtowe dla lekarzy sądowych. - M.P.1960.34.172 - OpenLEX

§ 2. - Wynagrodzenia ryczałtowe dla lekarzy sądowych.

Monitor Polski

M.P.1960.34.172

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1959 r.
§  2.
Wynagrodzenie ryczałtowe (§ 1) wypłaca się miesięcznie z góry.