Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny.

Monitor Polski

M.P.2017.395

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ROZWOJU I FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH W ZAKRESIE DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: GOSPODARKA I ROZWÓJ REGIONALNY

I. Jednostki podległe:

1) Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;

2) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) Urząd Dozoru Technicznego;

4) wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

II. Jednostki nadzorowane:

1) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi;

2) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie;

3) Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie;

4) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;

5) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;

6) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie;

7) Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie;

8) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu;

9) Instytut Elektrotechniki w Warszawie;

10) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;

11) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu;

12) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;

13) Instytut Lotnictwa w Warszawie;

14) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;

15) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;

16) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach;

17) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach;

18) Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach

19) Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach;

20) Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu;

21) Instytut Odlewnictwa w Krakowie;

22) Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu;

23) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;

24) Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi;

25) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;

26) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu;

27) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu;

28) Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;

29) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie;

30) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;

31) Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie;

32) Instytut Włókiennictwa w Łodzi;

33) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie;

34) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu (w upadłości);

35) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "Belmatex" w Bielsku-Białej (w upadłości);

36) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie;

37) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;

38) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie;

39) Polskie Centrum Akredytacji.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - gospodarka i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).