Monitor Polski

M.P.2020.389

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI KLIMATU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Instytuty badawcze:
1) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;
2) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;
3) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
4) Instytut Energetyki w Warszawie;
5) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie;
6) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
7) Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
8) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
9) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
12) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
13) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
14) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
15) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
16) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
4. Agencja Rezerw Materiałowych.
5. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku.
1 Minister Klimatu kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).