Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2022.766

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 26 lipca 2022 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;

2) Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach;

3) Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu;

4) "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu.

1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin i łączność, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 629).