Monitor Polski

M.P.2018.178

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA

A. Instytuty badawcze:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym;

2) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;

3) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

4) Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

B. Parki Narodowe:

1) Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi;

2) Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży;

3) Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy;

4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych;

5) Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie;

6) Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej;

7) Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie;

8) Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze;

9) Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej;

10) Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie;

11) Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie;

12) Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach;

13) Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju;

14) Park Narodowy "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie;

15) Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem;

16) Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie;

17) Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu;

18) Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie;

19) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie;

20) Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem;

21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach;

22) Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem;

23) Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach.

C. Szkoły leśne:

1) Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie;

2) Technikum Leśne w Białowieży;

3) Technikum Leśne w Miliczu;

4) Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta;

5) Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego;

6) Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku;

7) Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju;

8) Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku;

9) Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju;

10) Zespół Szkół Leśnych w Lesku;

11) Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu.

D. Pozostałe jednostki organizacyjne:

1) Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie;

2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

3) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska (M.P. poz. 893).