Monitor Polski

M.P.2019.901

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

I. Uniwersytety:
1) Uniwersytet w Białymstoku;
2) Uniwersytet Gdański w Gdańsku;
3) Uniwersytet Śląski w Katowicach;
4) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
5) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
6) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego;
7) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
8) Uniwersytet Łódzki;
9) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
10) Uniwersytet Opolski;
11) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
12) Uniwersytet Rzeszowski;
13) Uniwersytet Szczeciński;
14) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
15) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
16) Uniwersytet Warszawski;
17) Uniwersytet Wrocławski;
18) Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze;
19) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
20) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
21) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
22) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
23) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie;
24) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
25) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
26) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
27) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
28) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
29) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
30) Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
31) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
32) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
33) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
34) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
35) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
II. Politechniki:
1) Politechnika Białostocka;
2) Politechnika Częstochowska;
3) Politechnika Gdańska;
4) Politechnika Koszalińska;
5) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
6) Politechnika Lubelska;
7) Politechnika Łódzka;
8) Politechnika Opolska;
9) Politechnika Poznańska;
10) Politechnika Rzeszowska imienia Ignacego Łukasiewicza;
11) Politechnika Śląska;
12) Politechnika Świętokrzyska;
13) Politechnika Warszawska;
14) Politechnika Wrocławska.
III. Akademie:
1) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
2) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
3) Akademia Pomorska w Słupsku;
4) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;
5) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
6) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
7) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;
8) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
9) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
10) Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;
11) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
IV. Publiczne uczelnie zawodowe:
1) Akademia im. Jakuba z Paradyża;
2) Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;
3) Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
4) Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku;
5) Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu;
6) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
7) Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego;
8) Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile;
9) Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu;
10) Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku;
11) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 2 ;
12) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie;
13) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu;
14) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie;
15) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie;
16) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;
17) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie;
18) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie;
19) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie;
20) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy;
21) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
22) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu;
23) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
24) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu;
25) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;
26) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;
27) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu;
28) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
29) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
30) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;
31) Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu;
32) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 3 ;
33) Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku;
34) Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
V. Uczelnie niepubliczne:
1) Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie;
2) Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
3) Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora z siedzibą w Pułtusku;
4) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi;
5) Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie;
6) Akademia Polonijna w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie;
7) Akademia WSB;
8) ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie w likwidacji;
9) Ateneum - Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku;
10) Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu w likwidacji z siedzibą w Żywcu;
11) Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej;
12) Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy;
13) Bydgoska Wyższa Szkoła Główna z siedzibą w Bydgoszczy w likwidacji;
14) Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie;
15) Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu;
16) Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska;
17) Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie;
18) Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach;
19) Collegium Medicum Wyższa Szkoła Służb Medycznych w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
20) Collegium Varsoviense z siedzibą w Warszawie w likwidacji;
21) Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu;
22) Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu;
23) Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie;
24) Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie;
25) Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu;
26) Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w likwidacji;
27) Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu;
28) Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie;
29) Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z siedzibą we Wrocławiu;
30) Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku;
31) Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Gdańsku;
32) Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w likwidacji;
33) Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie;
34) Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego;
35) Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli z siedzibą w Chorzowie;
36) Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie;
37) Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa;
38) Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych z siedzibą w Koszalinie;
39) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie;
40) Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie;
41) Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku;
42) Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy;
43) Lingwistyczna Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie;
44) Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły w likwidacji z siedzibą w Lublinie;
45) Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach z siedzibą w Rykach;
46) Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze;
47) Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach;
48) Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie;
49) Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie;
50) Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie;
51) Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;
52) Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach;
53) Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna z siedzibą w Białymstoku;
54) Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;
55) Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie;
56) OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
57) Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
58) PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie z siedzibą w Warszawie;
59) Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle;
60) Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko z siedzibą w Podkowie Leśnej;
61) Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" z siedzibą w Stalowej Woli;
62) Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;
63) Pomorska Szkoła Wyższa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim;
64) Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni;
65) Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Kwidzynie;
66) Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach;
67) Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie;
68) Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu;
69) Radomska Szkoła Wyższa z siedzibą w Radomiu;
70) Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu;
71) Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie;
72) Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi;
73) Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach;
74) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie;
75) Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie;
76) Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie;
77) Szkoła Główna Politechniczna z siedzibą w Wołominie w likwidacji;
78) Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
79) Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi;
80) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie;
81) Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku;
82) Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie z siedzibą w Warszawie;
83) Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;
84) Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
85) Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna z siedzibą w Chorzowie w likwidacji;
86) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach;
87) Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach z siedzibą w Kielcach;
88) Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie;
89) Uczelnia ASBIRO;
90) Uczelnia im. Edwarda Herzberga w likwidacji;
91) Uczelnia Jana Wyżykowskiego;
92) Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży;
93) Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu;
94) Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie;
95) Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
96) Uczelnia Nauk Społecznych;
97) Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej;
98) VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie;
99) Warszawska Szkoła Biznesu w Warszawie;
100) Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie;
101) Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku;
102) Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie;
103) Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie;
104) Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego z siedzibą w Warszawie w likwidacji;
105) Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa;
106) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie;
107) Wielkopolska Uczelnia Techniczna z siedzibą w Złotnikach;
108) Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej;
109) Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych z siedzibą w Poznaniu;
110) Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej z siedzibą we Wrocławiu;
111) Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka;
112) Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie;
113) Wszechnica Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach;
114) Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w likwidacji z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
115) Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą w Radomiu;
116) Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie w likwidacji;
117) Wyższa Praska Szkoła Biznesu w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
118) Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie z siedzibą w Warszawie;
119) Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;
120) Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu w likwidacji;
121) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku w likwidacji;
122) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach;
123) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w likwidacji z siedzibą w Łodzi;
124) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce;
125) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Szczecinie;
126) Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej;
127) Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie w likwidacji;
128) Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży;
129) Wyższa Szkoła Artystyczna z siedzibą w Warszawie;
130) Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku;
131) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;
132) Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie;
133) Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu;
134) Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu;
135) Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Katowicach w likwidacji;
136) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie;
137) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie z siedzibą w Krakowie;
138) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu;
139) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi;
140) Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu;
141) Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu;
142) Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Łodzi;
143) Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;
144) Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania z siedzibą w Ciechanowie;
145) Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
146) Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie;
147) Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi z siedzibą w Łodzi;
148) Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu;
149) Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
150) Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu;
151) Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie;
152) Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku;
153) Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Stalowej Woli;
154) Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w likwidacji;
155) Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej;
156) Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce w likwidacji;
157) Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w likwidacji z siedzibą w Bytomiu;
158) Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą w Krakowie;
159) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie;
160) Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;
161) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie;
162) Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;
163) Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w likwidacji w Toruniu;
164) Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w likwidacji z siedzibą w Gdyni;
165) Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki imienia prof. Janusza Chechlińskiego;
166) Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej;
167) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
168) Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu;
169) Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z siedzibą w Józefowie;
170) Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania z siedzibą w Krakowie;
171) Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej z siedzibą w Kutnie;
172) Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy;
173) Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie w likwidacji;
174) Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach w likwidacji;
175) Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim w likwidacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;
176) Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Radomiu;
177) Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą we Wrocławiu;
178) Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w likwidacji w Warszawie;
179) Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości z siedzibą w Poznaniu w likwidacji;
180) Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu;
181) Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu;
182) Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki z siedzibą w Częstochowie w likwidacji;
183) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Alojzego Szubartowskiego w Lublinie w likwidacji z siedzibą w Lublinie;
184) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie;
185) Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą w Szczecinie;
186) Wyższa Szkoła Humanistyczna w Katowicach w likwidacji z siedzibą w Katowicach;
187) Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;
188) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu;
189) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu;
190) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza - Studium Generale Sandomiriense z siedzibą w Sandomierzu;
191) Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu;
192) Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP z siedzibą w Olsztynie;
193) Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi;
194) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu;
195) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie;
196) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu;
197) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-Białej;
198) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie;
199) Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania z siedzibą w Warszawie;
200) Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie;
201) Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu;
202) Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku z siedzibą w Słupsku;
203) Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie;
204) Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie;
205) Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu;
206) Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie;
207) Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania z siedzibą w Poznaniu;
208) Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni z siedzibą w Gdyni;
209) Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie w likwidacji;
210) Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie;
211) Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia z siedzibą w Szczecinie w likwidacji;
212) Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z siedzibą w Łodzi;
213) Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego;
214) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki imienia Haliny Konopackiej w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie;
215) Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą w Toruniu;
216) Wyższa Szkoła Kupiecka w likwidacji z siedzibą w Łodzi;
217) Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie;
218) Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu;
219) Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w likwidacji z siedzibą w Łodzi;
220) Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie w likwidacji;
221) Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w likwidacji z siedzibą w Białymstoku;
222) Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach w likwidacji z siedzibą w Katowicach;
223) Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku;
224) Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy;
225) Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu;
226) Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku;
227) Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku;
228) Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy w likwidacji z siedzibą w Legnicy;
229) Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie z siedzibą w Warszawie;
230) Wyższa Szkoła Menedżerska z siedzibą w Jeleniej Górze w likwidacji;
231) Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy;
232) Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych;
233) Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrażyckiego z siedzibą w Wołominie;
234) Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie;
235) Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej;
236) Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji w Krakowie z siedzibą w Krakowie;
237) Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie w likwidacji;
238) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie;
239) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi w likwidacji;
240) Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie z siedzibą w Koninie;
241) Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu;
242) Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;
243) Wyższa Szkoła Prawa;
244) Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie;
245) Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie;
246) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w Lublinie;
247) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w likwidacji z siedzibą w Chrzanowie;
248) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego z siedzibą w Inowrocławiu;
249) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie z siedzibą w Warszawie;
250) Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie;
251) Wyższa Szkoła Służb Lotniczych z siedzibą w Bydgoszczy w likwidacji;
252) Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach w likwidacji;
253) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku;
254) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie;
255) Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku;
256) Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie;
257) Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie;
258) Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie;
259) Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych z siedzibą w Łodzi;
260) Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w likwidacji z siedzibą w Suwałkach;
261) Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych w likwidacji;
262) Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w likwidacji z siedzibą w Warszawie;
263) Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania z siedzibą w Łodzi;
264) Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej "OPUS-ART" w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu;
265) Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach;
266) Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie;
267) Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie;
268) Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z siedzibą w Kielcach;
269) Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach z siedzibą w Katowicach;
270) Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych z siedzibą w Warszawie;
271) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z siedzibą w Suchej Beskidzkiej;
272) Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku;
273) Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych z siedzibą w Warszawie;
274) Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie z siedzibą w Krakowie;
275) Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach w likwidacji;
276) Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza;
277) Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie;
278) Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu;
279) Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie;
280) Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku;
281) Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" z siedzibą we Wrocławiu;
282) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Opolu;
283) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu;
284) Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie;
285) Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;
286) Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu z siedzibą we Wrocławiu;
287) Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie;
288) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu;
289) Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w likwidacji z siedzibą w Katowicach;
290) Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach;
291) Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem z siedzibą w Warszawie;
292) Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z siedzibą w Tucholi;
293) Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie w likwidacji;
294) Wyższa Szkoła Zarządzania z siedzibą w Częstochowie;
295) Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z siedzibą w Łodzi;
296) Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży;
297) Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z siedzibą w Szczecinie;
298) Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim;
299) Wyższa Szkoła Zdrowia i Turystyki w Pucku w likwidacji z siedzibą w Pucku;
300) Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu;
301) Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku;
302) Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II z siedzibą w Zielonej Górze w likwidacji;
303) Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.
VI. Inne jednostki:
1) Centrum Łukasiewicz;
2) Fundacja Zakłady Kórnickie;
3) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;
4) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
5) Narodowe Centrum Nauki;
6) Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.
VII. Jednostki, które Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi wspólnie z innymi organami:
1) Centrum Nauki Kopernik;
2) Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rzędowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).
2 Z dniem 1 października 2019 r. - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, na podstawie § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. poz. 1560).
3 Z dniem 1 października 2019 r. - Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, na podstawie § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych.