Monitor Polski

M.P.2017.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 grudnia 2016 r.
o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 oraz z 2016 r. poz. 1206) ogłasza się, co następuje:
Minister Rozwoju i Finansów wydał w dniu 18 listopada 2016 r. decyzje o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następujących przedsiębiorców:
1) TRANSITION TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie;
2) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "IZI-PROJEKT" IZABELLA JANUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Piekarach Śląskich;
3) HYDROERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Radwanicach.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).