Monitor Polski

M.P.2015.1072

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 listopada 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 22 października 2015 r.
o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki wydał decyzje o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następujących przedsiębiorców:
1) w dniu 17 lipca 2015 r. - "FLYTRONIC" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach;
2) w dniu 19 sierpnia 2015 r. - NTConstruction sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (d. Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych "KONTENER" sp. z o.o.);
3) w dniu 25 sierpnia 2015 r. - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego "MIDACH" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).