Monitor Polski

M.P.2020.427

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 maja 2020 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera senatora Marka PĘKA na wicemarszałka Senatu.