Monitor Polski

M.P.2018.263

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 marca 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 199 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2050) i art. 26 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera do Trybunału Stanu Macieja Gustawa ZABOROWSKIEGO.