Monitor Polski

M.P.2015.1114

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru Marszałka Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera senatora Stanisława KARCZEWSKIEGO na Marszałka Senatu.