Monitor Polski

M.P.2019.745

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru poseł Elżbiety WITEK na stanowisko Marszałka Sejmu.

Wicemarszałek Sejmu: R. Terlecki