Monitor Polski

M.P.2016.17

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192, z 2014 r. poz. 512 oraz z 2015 r. poz. 694 i 1224), wybiera senatorów:
- Rafała AMBROZIKA
- Stanisława GOGACZA

do składu Krajowej Rady Sądownictwa.