Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.84 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2020 r.
Art.  9.  [Kadencja posłów i senatorów wybranych do Rady przez Sejm i Senat]
1.  Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres czterech lat.
2.  Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech lat.
3.  Członkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków.