[Kadencja posłów i senatorów wybranych do Rady przez Sejm i Senat] - Art. 9. - Krajowa Rada Sądownictwa. - Dz.U.2021.269 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Kadencja posłów i senatorów wybranych do Rady przez Sejm i Senat] - Krajowa Rada Sądownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  9.  [Kadencja posłów i senatorów wybranych do Rady przez Sejm i Senat]
1. 
Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres czterech lat.
2. 
Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech lat.
3. 
Członkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków.