Monitor Polski

M.P.2019.978

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W DRUGIM KWARTALE 2019 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieII kwartał 2019
kwartał poprzedni = 100
POLSKA102,3
Dolnośląskie101,6
Kujawsko-pomorskie102,7
Lubelskie102,3
Lubuskie103,5
Łódzkie101,2
Małopolskie103,6
Mazowieckie101,1
Opolskie102,8
Podkarpackie100,6
Podlaskie102,3
Pomorskie101,8
Śląskie103,0
Świętokrzyskie103,8
Warmińsko-mazurskie102,4
Wielkopolskie104,0
Zachodniopomorskie106,6