Monitor Polski

M.P.2019.696

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 5 lipca 2019 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2019 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieI kwartał 2019
kwartał poprzedni = 100
POLSKA101,9
Dolnośląskie100,5
Kujawsko-pomorskie101,3
Lubelskie99,8
Lubuskie101,7
Łódzkie101,3
Małopolskie102,4
Mazowieckie102,3
Opolskie101,8
Podkarpackie104,4
Podlaskie103,0
Pomorskie103,1
Śląskie102,1
Świętokrzyskie102,2
Warmińsko-mazurskie99,6
Wielkopolskie102,5
Zachodniopomorskie100,8