Monitor Polski

M.P.2018.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W CZWARTYM KWARTALE 2017 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieIV kwartał 2017
kwartał poprzedni = 100
POLSKA101,3
Dolnośląskie98,7
Kujawsko-pomorskie101,6
Lubelskie101,3
Lubuskie96,8
Łódzkie101,3
Małopolskie103,5
Mazowieckie100,9
Opolskie103,3
Podkarpackie100,2
Podlaskie102,8
Pomorskie102,8
Śląskie103,7
Świętokrzyskie98,8
Warmińsko-mazurskie100,9
Wielkopolskie100,5
Zachodniopomorskie101,8