Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1991.9.70

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 marca 1991 r.
w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1991 r.

Na podstawie art. 5 ust. 7 oraz art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1) ogłasza się, co następuje:
-
przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1991 r. w stosunku do stycznia 1991 r. wyniósł 6,7%,
-
spadek poziomu przeciętnych wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej (bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) w lutym 1991 r. w stosunku do stycznia 1991 r. wyniósł 1,0%.