Monitor Polski

M.P.2015.639

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 i 211) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r. w stosunku do I kwartału 2015 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).