Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2022 r. - M.P.2022.420 - OpenLEX

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2022 r.

Monitor Polski

M.P.2022.420

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 kwietnia 2022 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2022 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wyniósł 102,5 (wzrost cen o 2,5%).